Ugglehults skola är byalagets samlingslokal.

Skolan är byggd 1902 och användes som småskola för klass 1 och 2 fram till 1965.

Ägare:

1902 - 1979 Hjärnarps församling

1979 - 1980 Ängelholms Kommun

1980 - 1981 Hjärnarps FF

1981 - Boarps Skolrotes Byalag

 

 Månadscafé 4/3 2024 kl 14-16

Rolf Johansson berättar om sin bok Sannsagor om Åsen

Husbandet underhåller.

Kaffe med hembakat 50 kr

Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida

 

Grannskapscafé 7/4 kl 15.00

Thomas Johnsson berättar och visar film från Sydafrika.

Rebecca Brudefors berättar om sin tid i Sydafrika

Byalaget och Svenska Postkodstiftelsen bjuder på föredrag och fika

 

 

Grannskapsträff fredag 19/4 kl 18.30

Thomas Svensson spelar och underhåller.

Anmälan till Eva Eriksson tel 0705-45 59 05   eva352eriksson@gmail.com senast den13/4

 

Grannskapscafé 28/4 kl 15.00

Breathwork och Andetagets kraft

Föreläsning av Rebecca och Robin från Consciousbeings.life

 https://docs.google.com/document/d/17MjzvRIKuEN-Rd4HQVl6mVxxP-yIbTRo/edit?usp=sharing&ouid=114611620689544057832&rtpof=true&sd=true

 

Grannskapsträff 3 maj kl 18.30

Frågor och Quiz

Byalaget och Postkodstiftelsen bjuder på lättare förtäring och kaffe.

Medtag egen dryck.

Anmälan till Annette Sandberg 076 93 93 964 eller Ulla Hansson 0708 267 881 senast 25/4

 

Stiftelsen Gripen har lämnat bidrag till hjärtstartare, ytterdörrsbyte och fönsterbyte på Ugglelhults

 Skola

Boarps Skolrotes Byalag

Byalaget bildades 1980 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

 

Stöd Byalaget, bli medlem!

Årsavgift:   Familj 200 kr, Enskild 150 kr

Insättes på Bankgiro 498-8804

Glömt inte skriva ditt namn, adress och mailadress på blanketten.

Swish   123 099 2123

Medlemsavi finns under flik 7.

Ugglehults skola

Övre Västersjövägen 169

266 97 HJÄRNARP

Byalaget följer GDPR(Personuppgiftsförordningen)

 

Sommarutfärd 190805 Vardagsmuseét Ålstorp     

 Träullstillverkning                                        Ångmaskin            

      Ångmaskin

 

 

 

Månadscafe december 20211206

 

Eva läser dikten Tomten

 

 Eva läser dikten Tomten

                                             

Köket renoverat 2014       

 

  

 

Valborgsbål 2023                                                        Grannskapscafe 240121 Sander&Gander

 Valborgsbål 2023Cafe 240121