Ugglehults skola är byalagets samlingslokal.

Skolan är byggd 1902 och användes som småskola för klass 1 och 2 fram till 1965.

Ägare:

1902 - 1979 Hjärnarps församling

1979 - 1980 Ängelholms Kommun

1980 - 1981 Hjärnarps FF

1981 - Boarps Skolrotes Byalag

 

Månadscafé 9/4 2018 kl 14.00

 Allsång

Bengt Hedin och Sven-Åke Adolfsson spelar

 

Yoga, Hatha 1 lördagar 10.00-11.30. Tisdagar  Hatha soft med start 20/3 18.30 - 20.00.  Ledare Linn Sköld Kostnad 100 kr

 

Pubafton 12 maj kl 19.00 Conny Larsson serverar rökta köttprodukter.

Anmälan till Rolf Malmqvist 0731-053407

 

Valborgsbål 30 april kl 20.00

 

Takbytet på skolan är färdigställt

 

 

Tack för bidrag till takbyte på skolan.

Sparbanksstiftesen

 

Sparbanksstiftelsen Gripen har beslutat att stödja Boarps Skolrotes Byalag med ett anslag på 50.000 + 40 000 kr för byte av tak

 

Byalaget gör en viktig insats för att skapa gemenskap i bygden och vårdar ett kulturarv.

Gamla skolan är en mötesplats där många olika aktivteter sker för bygden.

 

Vårt motiv:

Boarps Skolrotes Byalag står för att skapa gemenskap och sammanhållning i bygden och är en viktig mötesplats.

 

Så här ser uthuset ut efter takbytet

 

 

Kommande aktiviteter

Månadscaféer 1:a måndagen i månaden kl 14 -16

 

 

 

 

 

Boarps Skolrotes Byalag

Byalaget bildades 1980 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

 

Stöd Byalaget, bli medlem!

Årsavgift:   Familj 200 kr, Enskild 150 kr

Insättes på Bankgiro 498-8804

Glömt inte skriva ditt namn, adress och mailadress på blanketten.

Medlemsavi finns under flik 7.

Ugglehults skola

Övre Västersjövägen 169

266 97 HJÄRNARP

 

Månadscafe december

 

 

 

Köket renoverat 2014