Ugglehults skola är byalagets samlingslokal.

Skolan är byggd 1902 och användes som småskola för klass 1 och 2 fram till 1965.

Ägare:

1902 - 1979 Hjärnarps församling

1979 - 1980 Ängelholms Kommun

1980 - 1981 Hjärnarps FF

1981 - Boarps Skolrotes Byalag

 

 Träffaskväll 14/12 kl 18.00

Vi träffas under enkla former i Ugglehults Skola.

Var och en tar med sig mat och dryck.

Byalaget bjuder på kaffe och tårta/kaka

Lucia kommer kl 19

  

Månadscafé 7/1 2019 kl 14.00

Hallandsås en omstridd gräns. Bengt Bengtsson berättar och visar bilder

Bengt Hedin och Sven-Åke Adolfsson spelar

 

15/2 Pubafton, Thoman Svensson spelar och underhåller. Anmälan till Rolf Malmqvist  tel 0731-05 34 07, rolf.malmqvist@gmail.com

 

Takbytet på skolan är färdigställt

 

 

Tack för bidrag till takbyte på skolan.

Sparbanksstiftesen

 

Sparbanksstiftelsen Gripen har beslutat att stödja Boarps Skolrotes Byalag med ett anslag på 50.000 + 40 000 kr för byte av tak

 

Byalaget gör en viktig insats för att skapa gemenskap i bygden och vårdar ett kulturarv.

Gamla skolan är en mötesplats där många olika aktivteter sker för bygden.

 

Vårt motiv:

Boarps Skolrotes Byalag står för att skapa gemenskap och sammanhållning i bygden och är en viktig mötesplats.

 

Så här ser uthuset ut efter takbytet

 

 

Kommande aktiviteter

Månadscaféer 1:a måndagen i månaden kl 14 -16

 

 

 

 

 

Boarps Skolrotes Byalag

Byalaget bildades 1980 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

 

Stöd Byalaget, bli medlem!

Årsavgift:   Familj 200 kr, Enskild 150 kr

Insättes på Bankgiro 498-8804

Glömt inte skriva ditt namn, adress och mailadress på blanketten.

Medlemsavi finns under flik 7.

Ugglehults skola

Övre Västersjövägen 169

266 97 HJÄRNARP

Byalaget följer GDPR(Personuppgiftsförordningen)

 

Sommarutfärd 180604                   Studiebesök NSR 180806

        Studiebesök NSR Filborna

 

Månadscafe december

 

 

 

Köket renoverat 2014       

 

  

 Valborgstal 2018

Valborgstalare Åke Svensson