Byalags- och skolhistoria

Byalagshistoria

Boarps Skolrotes Byalag har följande historia.

Byalaget bildades den 2 januari 1980. Närvarande vid det första historiska mötet var Rune och Birgit Lemos, Werner Nilsson, Ewe Nilsson, Th. Feddersen, Börje Korn, Nils Persson, Tom Persson, Madeleine Persson och Ingvar Johansson.

Ingvar Johansson i Tullstorp valdes att leda mötet och blev även vald till byalagets förste ordförande. Styrelsen bestod desutom av Sonja Nilsson (v. ordf.), Saga Korn (kassör), Stig Ingvarsson (sekr.) och Madeleine Persson. Suppleanter var Rolf Malmqvist, Ewe Nilsson, Karl Karlsson, Kjell-Åke Larsson och Berit Hedin. Revisorer blev Th. Fedderson och Ingvar Brorson och revisor suppleanter blev Sune Andersson och Eva Andersson.

Ingvar Johansson avgick som ordförande 1983. Därefter har vi haft följande ordförande: 

1983 - 1986 Kjell-Åke Larsson

1986 - 1994 Per Mattson

1994 - 2001 Göran Hurtsén

2001 - 2004 Ingmar Grönvall

2004 - 2006 Karl-Erik Johansson

2006 - 2007 Helena Jansson

2007 - 2011 Ingmar Grönvall

2012-          Rolf Malmqvist

 

Under Per Mattsons tid som ordförande lades grunden till den stabila ekonomi som byalaget har idag. Den 1/1 1994 var behållningen 70.864:-. Ekonomin är allt framgent god.

 

Bland aktivt arbetande medlemmar, då som nu, kan nämnas:

Rolf Malmqvist - vår kunnige och engagerade sekreterare.

Ingvar Johansson - styrelseledamot och idéspruta.

Bengt Nilsson - f.d. byfogde i Lerbäckshult och numera styrelsesuppleant.

Bengt Hedin - aktiv i måndagscafét och hembygdsforskningsgruppen.

 

Ugglehults skola byggdes troligen 1902 eftersom undervisning bedrevs från 1903 till 1965.

Nästa lagfartshandling är från 21 januari 1939 och kan antagas gälla gårdshuset dvs nuvarande bastubyggnaden.

Hjärnarps församling överlät skolan till Ängelholms kommun den 31 oktober 1979. Ängelholms kommun överlät i sin tur skolan till Hjärnarps fotbollsförening den 9 juni 1980 till en kostnad av 1.000:-.

Skolan ägdes till 3 mars 1981 helt av Hjärnarps FF, som denna dag sålde halvparten till det årsgamla byalaget. Köpeskillingen var 500:-.

Servitutsupplåtelse avseende parkeringsplats, avloppsledning och trekammarbrunn upprättades den 9 juni 1982 av Sture Forsberg, Gränges Mark. VVS-installationer utfördes.

Byalaget ombads av Hjärnarps FF att helt överta skolan på våren 1982. Ett värderingsintyg upprättades av advokat Sven Jernryd där skolans värde angavs till 10.000:- (underhållsbehovet var stort). Detta blev också köpebeloppet.

Byalaget hade tillträtt skolan redan den 1 maj 1982 men köpeavtalet undertecknades på Sveriges nationaldag den 6 juni 1982. För Hjärnarps FF tecknade dåvarande ordföranden Ingmar Grönvall och för Byalaget ordförande Ingvar Johansson i Tullstorp.

 

Byastenen invigdes den 26 oktober 1980 av lantbrukare Joel Nilsson, som kom till skolan med häst och vagn. Kusk var Nils Brorson.

Symboliken med stenen är att i gamla tider stod byalagets ålderman och talade till stämmo-deltagarna från en byasten.

Skolhistoria

Lagen om allmän skolplikt infördes 1882. Undervisning i Ugglehult hölls till en början i hyda lokaler och började tidigare.

Lärarna som tjänstgjorde under följand perioder.

Från 1 febr 1866: pigan Bengta Jönsdotter från Hålebäckseröd. Efter två år med pigan hade många föräldrar uttalat stort missnöje med undervisningen och krävde en annan lärarinna.

1868 - 1870 undervisade växelvis pigan Bengta Johansdotter(som visade goda insikter och hade icke dålig undervisningsgåva), Petronella Kaun snickardotter från Århult(som lovade skolrådet att genom studier framledes öka sina insikter) och Sissela Jönsdotter

1871 - 1880 Petronella Kaun

1881 - 1883 Anna Lindström

1884 - 1896 Cecilia Nilsson

Då var undervisningstiden 4,5 månad per år men utökades 1894 till 10 månader. Skolan var inhyrd hos Carl Johansson i Ugglehult.

1897 - 1900 Alma Norén

1900 - 1911 Ida Kristiansson

1911 - 1918 Constance Norén

1919             Annie Benediktsson, vikarie

1922 - 1951 Rut Salomonsson - 29 år!!

1952 - 1953 Daga Johansson

1953 - 1954 Kerstin Nilsson

1955 - 1957 Hanna Andersson

1958 - 1965 Anna-Lisa Federsen med Anna Nordgren som vikarie.

 

1950-tals-lärarna känns igen av många byalags-medlemmar och en del har haft dom som lärare.

 

 Kurt Borg elev i Ugglehults skola 1931

Kurts dotter har dokumenterat Kurts levnadshistoria, finns i skolpärmen i skolan.

 

Kurt Borg i skolan 2018

 

 

Historien om Elsa Henrysson

Minnen från ett kvinnoliv på landet

Skriven av Bodil Paulsson finns i skolpärmen i skolan