Ugglehults skola är byalagets samlingslokal.

Skolan är byggd 1902 och användes som småskola för klass 1 och 2 fram till 1965.

Ägare:

1902 - 1979 Hjärnarps församling

1979 - 1980 Ängelholms Kommun

1980 - 1981 Hjärnarps FF

1981 - Boarps Skolrotes Byalag

 Valborgsbål 30 april. Bålet tänds kl 20.00   Övre Västersjövägen 144

Musikunderhållning

Vårtalare Åke Svensson

 

Månadscafé 7/5 2018 kl 14.00

Gustav Scheutz berättar om minnen och historia från Boarp

Bengt Hedin och Sven-Åke Adolfsson spelar

 

Pubafton 12 maj kl 19.00 Conny Larsson serverar rökta köttprodukter.

Anmälan till Rolf Malmqvist 0731-053407

  

Takbytet på skolan är färdigställt

 

 

Tack för bidrag till takbyte på skolan.

Sparbanksstiftesen

 

Sparbanksstiftelsen Gripen har beslutat att stödja Boarps Skolrotes Byalag med ett anslag på 50.000 + 40 000 kr för byte av tak

 

Byalaget gör en viktig insats för att skapa gemenskap i bygden och vårdar ett kulturarv.

Gamla skolan är en mötesplats där många olika aktivteter sker för bygden.

 

Vårt motiv:

Boarps Skolrotes Byalag står för att skapa gemenskap och sammanhållning i bygden och är en viktig mötesplats.

 

Så här ser uthuset ut efter takbytet

 

 

Kommande aktiviteter

Månadscaféer 1:a måndagen i månaden kl 14 -16

 

 

 

 

 

Boarps Skolrotes Byalag

Byalaget bildades 1980 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

 

Stöd Byalaget, bli medlem!

Årsavgift:   Familj 200 kr, Enskild 150 kr

Insättes på Bankgiro 498-8804

Glömt inte skriva ditt namn, adress och mailadress på blanketten.

Medlemsavi finns under flik 7.

Ugglehults skola

Övre Västersjövägen 169

266 97 HJÄRNARP

 

Månadscafe december

 

 

 

Köket renoverat 2014