Ugglehults skola är byalagets samlingslokal.

Skolan är byggd 1902 och användes som småskola för klass 1 och 2 fram till 1965.

Ägare:

1902 - 1979 Hjärnarps församling

1979 - 1980 Ängelholms Kommun

1980 - 1981 Hjärnarps FF

1981 - Boarps Skolrotes Byalag

 

Månadscafé 

Månadscafé 2/10 kl 14-16

Johan Brinck berättar om Stjernswärd och uppodlingen av slätten.

 

Husbandet underhåller.

Kaffe med hembakat 50 kr

 Boule

På söndagar kl 17.00 träffas vi för att spela boule vid skolan.

Medtag egen fika eller dryck.

Välkomna!

 

Stiftelsen Gripen har lämnat bidrag till ytterdörrsbyte och fönsterbyte på Ugglehults Skola

Boarps Skolrotes Byalag

Byalaget bildades 1980 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

 

Stöd Byalaget, bli medlem!

Årsavgift:   Familj 200 kr, Enskild 150 kr

Insättes på Bankgiro 498-8804

Glömt inte skriva ditt namn, adress och mailadress på blanketten.

Swish   123 099 2123

Medlemsavi finns under flik 7.

Ugglehults skola

Övre Västersjövägen 169

266 97 HJÄRNARP

Byalaget följer GDPR(Personuppgiftsförordningen)

 

Sommarutfärd 190805 Vardagsmuseét Ålstorp     

 Träullstillverkning                                        Ångmaskin            

      Ångmaskin

 

 

 

Månadscafe december 20211206

 

Eva läser dikten Tomten

 

 Eva läser dikten Tomten

                                             

Köket renoverat 2014       

 

  

 

 Månadscafé 2021-08-02   Bodil Paulsson berättar om sina böcker

 

Valborgsbål 2023

 Valborgsbål 2023